TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämä tietosuojakäytäntö (jäljempänä ”Tietosuojakäytäntö”) kertoo, miksi STORENT Oy kerää, käyttää tai jakaa STORENT Oy asiakkuuteesi liittyviä henkilötietojasi. Tutustu tähän Tietosuojakäytäntöön huolellisesti.

STORENT Oy turvaa yksityisyytesi ja tietosuojasi sekä noudattaa oikeuttasi henkilötietojesi lainmukaiseen käsittelyyn sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Sovellettava lainsäädäntö on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Tietosuoja-asetus) sekä muu sovellettava yksityisyyden suojaa ja tietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö.

Näin ollen STORENT Oy on laatinut tämän Tietosuojakäytännön, jossa kerrotaan sinulle Tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot.

Tämä Tietosuojakäytäntö koskee tietojenkäsittelyä riippumatta siitä, missä muodossa ja/tai ympäristössä siirrät tietojasi meille.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Me olemme rekisterinpitäjä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. STORENTin vastuulla on käsitellä henkilötietojasi tämän Tietosuojakäytännön ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: STORENT Oy, Y: 1584725-5 Osoite: Virkatie 16, 01510 Vantaa, puh. +358 407313510 Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Osoite: Virkatie 16, 01510 Vantaa, s-posti: privacy.fi@storent.com

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Henkilötiedot, jotka Käyttäjä on itse siirtänyt STORENTille (täyttämällä sovellusten lomakkeita, kirjoittamalla tietoja sovelluksiin, ottamalla meihin yhteyttä sosiaalisessa mediassa tai vierailemalla asiakaspalvelukeskuksessamme), sekä meidän muulla tavoin sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi keräämämme henkilötiedot ovat meidän vastuullamme.

Keräämiämme henkilötietoja ovat esimerkiksi seuraavat:

  • perustiedot, kuten etunimi, sukunimi, syntymäaika ja henkilötunnus ja henkilötodistuksen sisältämät tiedot;
  • viestintään liittyvät tiedot, esimerkiksi sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero, rekisteröidyn asema yrityksessä ja valtuutustiedot sekä asiointikieli. Viestintään liittyviin tietoihin sisältyy myös viestinnän sisältö – sähköpostiosoitteet, kirjeet, faksit ja työntekijöiden muistiinpanot keskusteluista;
  • asiakassuhteisiin liittyvät tiedot, kuten tehdyt tarjoukset, tilaushistoria ja vuokraustapahtumat (vuokratut laitteet, vuokrauksien alkamis ja päättymispäivät, vuokrattujen laitteiden käyttöpaikan osoite, toimitetut lisäpalvelut);
  • maksukyvyttömyysarviointi ja velkaantumistiedot (mukaan lukien velan määrä, velkaantumisen alkamis ja päättymispäivä sekä muut tiedot, jotka olemme saaneet perintämenettelyn yhteydessä tai luottotietoyrityksiltä);
  • muut sopimuksen täytäntöönpanossa tuotetut tiedot.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

1. Tunnistaminen ja palvelun tarjoaminen

Henkilötietojasi keräämisen tarkoitus on henkilöllisyytesi tunnistaminen (mukaan lukien tunnistaminen digitaalisilla ratkaisuilla, kuten Smart ID) palveluidemme toimittamiseksi sinulle sekä sopimusten täytäntöönpanemiseksi tai laatimiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi meidän ja sinun tai sen yrityksen välillä, jota edustat johtajana, valtuutettuna henkilönä, yhteyshenkilönä tai muulla tavoin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus STORENTin ja sinun tai sen yhtiön välillä, jota edustat.

2. Tiedot maksukyvyn arviointia ja velkojen perintää varten

Käsittelemme henkilötietojasi arvioidaksemme maksukykysi tai edustamasi yrityksen maksukyvyn. Jos et maksa laskuja ajoissa, voimme siirtää henkilötietosi perintäyritykselle (esimerkiksi Intrum) ja/tai luottorekisteriin tai heidän yhteistyökumppaneihin. Tällaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän oikeutettu etumme turvata yhtiömme edut ja oikeudellinen etumme saada maksu palveluistamme.

3. Kirjanpitoon liittyvät tiedot

Kirjanpito ja verolainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi käsittelemme henkilötietojasi kyseisen lainsäädännön määräämässä laajuudessa ja aikavälillä.

4. Markkinointi

Voimme käyttää henkilötietojasi ottaaksemme sinuun yhteyttä, lähettääksemme sinulle STORENTin palveluihin liittyviä tietoja, ilmoittaaksemme sinulle muutoksista tarjoamissamme tuotteissa ja palveluissa sekä pyytääksemme sinulta palautetta tuotteistamme ja palveluistamme.

Lähetämme sinulle markkinointiviestejä STORENTin tuotteista ja palveluista, markkinointikampanjoista ja muista palveluista. Varmistamme, että sinulla on aina mahdollisuus lopettaa markkinointiviestien tilaus.

Henkilötietoja käsitellessään STORENT voi lisäksi profiloida sinut, jotta voimme tarjota yksilöityjä tarjouksia juuri sinulle parhaiten sopivine sisältöineen.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO JA LUOVUTUS

Emme myy emmekä millään muulla tavalla siirrä Käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tiedot luovutetaan työntekijöillemme, jotka tarvitsevat niitä välittömissä työtehtävissään palvelutoimitussopimuksen solmimista tai täytäntöönpanoa varten.

Saatamme siirtää Käyttäjän henkilötietoja

  • Palvelun toteuttaville sopimuskumppaneillemme ja alihankkijoille, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä ohjeidemme mukaisesti
  • viranomaisille tai lakipalveluiden toimittajille tapauksissa, joissa on syytä epäillä rikollista tai sopimatonta toimintaa
  • viranomaisille, lakipalveluiden toimittajille tai muille osapuolille, jos laki tai viranomaisen antama täytäntöönpanomääräys sitä vaatii.

Siirrämme Käyttäjien henkilötietoja vain kolmansille osapuolille, joihin luotamme. Valitsemme kumppanimme huolellisesti, jotta voimme varmistaa, että Käyttäjän henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N/ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. EVÄSTEET

Kun Käyttäjät vierailevat STORENTin sivustoilla, tietoja vierailusta voidaan tallentaa evästeisiin. Evästeet ovat passiivisia tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Käyttäjän laitteeseen, kuten tietokoneeseen, matkapuhelimeen tai tablettiin, kun palvelua käytetään selaimella. Käytämme evästeitä Palvelun käyttökokemuksen parantamiseen ja saadaksemme tietoa, kuten tilastotietoa Palvelun käytöstä. Tämä tehdään Palvelun parantamiseksi ja sen toiminnan varmistamiseksi. Evästeiden kautta saadut tiedot saattavat joskus sisältää henkilötietoja, ja tällöin tiedot ovat Evästekäytäntömme alaisia.

Käyttäjät voivat poistaa evästeet käytöstä koska tahansa laitteensa asetuksista. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen siten, että joitakin Palvelun ominaisuuksia ei voi käyttää.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

STORENT säilyttää henkilötietojasi, kunnes niitä ei enää ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin ja jonka vuoksi niitä käsiteltiin. Kaupallisia kirjanpitoon liittyviä tietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään 5 tai 10 vuotta.

8. SINUN OIKEUTESI

Sinulla oikeus pyytää meiltä kirjallisesti tietoja käsittelemistämme henkilötiedoista. Lähetä pyyntö Lausekkeessa 11 mainittuun yhteysosoitteeseen. Sinulla on oikeus saada veloituksetta yksi (1) kopio käsitellyistä tiedoista ja vain niistä. Tämän määrän ylittävistä kopioista Rekisterinpitäjällä on oikeus veloittaa kohtuullinen maksu, joka kattaa pyynnöstä aiheutuneet hallinnointikulut.

Voit tarvittaessa lähettää kirjallisen pyynnön virheellisten henkilötietojesi oikaisemisesta Lausekkeessa 11 mainittuun yhteysosoitteeseen tai käyttämällä sivustossamme olevaa toimintoa.

Sinulla on oikeus vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa ilmenevien oikeudellisten etujen perusteella.

Sinulla on oikeus peruuttaa Rekisterinpitäjälle antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Näiden oikeuksien käyttäminen saattaa kuitenkin johtaa siihen, että sinulla on jatkossa vähemmän tilaisuuksia saada palveluita STORENTilta.

Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus siirtää kerätyt henkilötiedot ja niiden keräämisoikeus toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se ei haittaa muiden oikeuksia ja vapauksia.

Sinulla on oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos uskot henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojan sääntelyjärjestelmän vastaista.

Sinulla on myös kaikki muut Tietosuoja-asetuksen myöntämät oikeudet.

9. TIETOTURVALLISUUS

Henkilökohtainen turvallisuus on meille ensisijaista, joten olemme sitoutuneet varmistamaan, että Käyttäjien henkilötietoja käsitellään äärimmäisen huolellisesti. Olemme tehneet tarvittavat toimet, joilla varmistetaan Käyttäjien henkilötietojen ja muiden henkilötietojen tietoturvallinen käsittely sekä tämän Tietosuojakäytännön ja Tietosuoja-asetuksen noudattaminen.

Koska tietojen siirto internetissä ja mobiiliverkoissa on usein riskialtista, tietoja siirtävä henkilö kantaa yksinomaisesti kaikki siirtoon liittyvät riskit. On tärkeää, että toimit vastuullisesti ja siten omalta osaltasi varmistat, että tietosi ovat suojassa. Sinun vastuullasi on pitää käyttäjänimesi ja salasanasi salassa.

10. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Meillä on oikeus muuttaa tai täydentää Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Tietosuojakäytännön uusin versio on aina saatavana verkkosivustossamme. Käyttäjän katsotaan saaneen tiedon uusimmasta versiosta, kun Käyttäjä on vastaanottanut uudesta versiosta tiedottavan sähköpostiviestin (osoitteeseen, jonka Käyttäjä on antanut yhteysosoitteeksi STORENTille) tai kun Käyttäjälle on ilmoitettu uudesta Tietosuojakäytännöstä jollakin muulla tavalla.

11. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja tekemästämme henkilötietojen käsittelystä tai jos haluat ottaa meihin yhteyttä muissa asioissa, lähetä sähköpostia osoitteeseen: privacy.fi@storent.com.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojavalvontaviranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimisto sijaitsee osoitteessa Ratapihantie 9, 6.krs. 00520 Helsinki. Puhelinvaihde: 029 566 6700. S-posti: tietosuoja@om.fi. Oikeusministeriön turvaposti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Tietoa evästeistä

Storent Oy:n sivustolla käytetään evästeitä mm. markkinoinnin kohdentamiseen, sivuston käytön seuraamiseen ja kohdennetun personoidun sisällön tuottamiseen sivuston käyttäjälle.

Sivustolla on käytössä ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet kuuluvat vierailemallesi verkkosivustolle, kun taas kolmannen osapuolen evästeet kuuluvat kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi verkkoanalytiikkaohjelmille. Kolmannet osapuolet voivat käyttää verkkosivustolla evästeitä ja muita tallennustekniikoita kuten pikseleitä, kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustoistasi sekä käyttää näitä tietoja analyysipalveluiden tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen käyttäjille.

Sivustomme kävijätilastointi perustuu puhtaasti selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin teknisiin tietoihin eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä.


Eväste on pieni tiedosto, joka voidaan asentaa tietokoneellesi, kun vierailet sivustolla. Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Huomaa kuitenkin, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa vaikuttaa käyttökokemukseesi ja/tai estää sinua saamasta täyttä hyötyä verkkosivustostamme.

Käyttämiämme evästeitä

Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Googlen tarjoamaa Google Analyticsiä. Google Analytics käyttää evästeitä, jotta voimme analysoida, miten käytät tätä verkkosivustoa. Sivuston käyttämästä evästeestä syntyvät tiedot välitetään ja tallennetaan Googlelle Yhdysvaltojen palvelimille. Google käyttää näitä tietoja sivuston käytön arvioimiseen, verkkosivujen toimijoiden verkkosivujen toiminnan raportointiin ja muihin verkkosivustojen toiminnan ja internetin käytön palveluihin. Google ei liitä IP-osoitettasi muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Voit estää Googlea keräämästä tietoja) evästeiden avulla ja näiden tietojen käsittelyä lataamalla tämän selaimen laajennuksen ja asentamalla sen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook liitännäiset

Sivustomme integroituu Facebookin ylläpitämiin sosiaalisen verkoston liitännäisiin. Kun vierailet sivuillamme, liitännäinen muodostaa yhteyden selaimen ja Facebook-palvelimen välillä. Facebook saa siis tiedon, että olet käynyt verkkosivustollamme IP-osoitteestasi. Jos et halua, että Facebook voi yhdistää vierailusi verkkosivustollamme Facebook-tiliisi, kirjaudu ulos Facebook-tilistäsi ennen vierailua verkkosivuillamme. Facebookissa voit milloin tahansa tarkistaa ja päivittää omat Facebook-mainosasetukset sekä valita mitä mainoksia sinulle Facebookin ulkopuolisen toiminnan perusteella näytetään.

Hotjar

Hotjar on kuumakarttapalvelu, jonka avulla tutkimme mitkä osat sivustostamme ovat hyödyllisimpiä kävijöille ja pyrimme paikantamaan mahdollisia ongelmia käyttökokemuksessa. Hotjarin keräämät tiedot eivät ole yksilöityjä ja Hotjar ei pyri tunnistamaan käyttäjää näiden tietojen perusteella. Jos et halua että Hotjar kerää tietoja liikkeistäsi sivuilla voit käyttää seuraavaa linkkiä poistaaksesi itsesi liikkeiden keruusta: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out